Örebro kommun

 

Sedan ett antal år tillbaka pågår en medveten satsning på entreprenörskap förskola-skola i Örebro kommun.

Från att delta i dåvarande Kommunförbundets gemensamma länsprojekt Regionala tillväxtprogrammet 2004-2007 och medverkat i E-ship till att nu vara kommunfinansierat.

Kontakt

Ingela Ernestam
Projektledare

070-3216352
ingela.ernestam@orebro.se

hemsida klicka här