Oskarshamns kommun

Krearum

Som ett led i kommunens utvecklingsplan med målet att öka nyföretagandet har Krearum startats med hjälp av SKB:s mervärdessatsning.  Projektet ska fungera som stöd och inspiration för skolorna i arbetet med att utveckla elevers kreativitet och företagsamhet i samverkan med näringslivet. En styrgrupp med representanter från både skola och näringsliv leder arbetet och en rad referenspersoner från lokala företag och skolor finns knutna till projektet, som är treårigt.  Projektledaren ansvarar för den löpande verksamheten.

Krearums övergripande målsättningar är att:

  • stimulera barns och ungdomars kreativitet och företagsamhet genom hela skolsystemet, från förskolan till och med gymnasiet
  • ge ungdomar ökade kunskaper om och egna erfarenheter av företagande
  • låta barn och ungdomar få möta förebilder från det lokala näringslivet
  • verka för ökad samverkan mellan näringsliv och skola
  • bidra till näringslivsutveckling och ett bredare näringsliv

Mer konkret kommer riktade aktiviteter mot barn- och ungdomar i olika åldrar att genomföras. Vidare ska ett företagshotell för UF-företag skapas på FöretagsCentrum och föreläsare från näringslivet erbjudas skolan. Sommarlovsentreprenörer finns också på agendan tillsammans med ett kontaktforum för ungdomar som tidigare drivit UF-företag i kommunen.

Kontakt

Henrik Jardbring
projektledare, Krearum

Besöksadress
Båtgatan 5, Oskarshamn

Postadress
Krearum
c/o FöretagsCentrum
Box 77 572 22 Oskarshamn

0491-76 44 91
henrik.jardbring@oskarshamn.se

Hemsida klicka här