Region Örebro

Regionförbundet Örebro är arenan för regionalt utvecklingsarbete. Sedan april 2010 finns Örebroregionens utvecklingsstrategi  som är en gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete.

Vi har gemensamt prioriterat fyra utvecklingsområden som kan göra stor skillnad för hur regionen utvecklas.

  • Kunskap och kompetens
  • Innovationer och entreprenörskap
  • Lustfyllda möten och upplevelser
  • Den öppna regionen

Vi ser det oerhört viktigt att barn, ungdomar och vuxna får och ges möjligheten att stimulera sin upptäckarförmåga och entreprenörsanda. Det gäller såväl utifrån ett regionperspektiv som individperspektiv. Detta ger stimulerade människor och nya organisationsformer

Årligen anordnas den regionala inspriationsdagen Våga Vilja Växa där  årets skolentreprenör för regionen koras!

Enterprising SELF  är ett treårigt Interreg IVA program i Sverige, Estland, Lettland och Finland med syfte att ge elever, från förskola till gymnasium, en positiv attityd till entreprenörskap.

Programmets primära målgrupp är elever, pedagoger, skolledare samt studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Ingela Ernestam
Projektledare
Enterprising SELF Regionförbundet &
Entreprenörskap i skolan Örebro kommun

019-602 63 31 el. 070-321 63 52
ingela.ernestam@regionorebro.se

 Hemsida klicka här