Enköpings kommun

UNGT DRIV GER ENKÖPING LIV

Vår vision

Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.
Mål att bli bäst i Sverige på entreprenöriellt lärande inom 5 år.

Om arbetet

Den 12 oktober 2009 drog satsningen på Ungt Driv ger Enköping liv igång på allvar med en inspirationskväll tillsammans med rallykartläsaren, inspiratören och coachen Tina Thörner. Bakom satsningen står skol- och utbildningsförvaltningarna samt näringslivsservice på kommunen. Bakgrunden är att man efter Bahco:s nedläggning i projektet Nya jobb till Enköping såg behovet av att arbeta aktivt redan tidigt i skolan för att matcha kompetensbehoven hos Enköpingsföretagen och utveckla det lokala näringslivet. Vilket går helt i linje med EU:s och regeringens direktiv om att utvecklandet av entreprenöriella kompetenser och företagande är prioriterade områden som skall gå som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Samtidigt hade det jobbats hårt med attitydförändring, informationsspridning samt test av verktyg och metoder inom projekten Entreprenörskaparna i skolan och E-ship (entrepreneurship). 

Kontaktuppgifter

Cissi Lööv
Näringslivskoordinator
Enköpings kommun

0171-62 51 53 el.  0701-62 51 53
cissi.loov@enkoping.se

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kommunstyrelsekontoret
Kungsgatan 42
745 80 Enköping

Hemsida klicka här