Region Gävleborg

Region Gävleborg profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen. Vi är ett kommunalt samverkansorgan mellan länets kommuner och landsting.

Den strategi som detta arbete vilar på är det regionala utvecklingsprogrammet - Möjligheter nära dig.

Vision

  • Människor ser möjligheter
  • Nytänkande ger möjligheter
  • Ledarskap och samverkan skapar möjligheter

Unga i Gävleborg är resurser

Den 5 november 2010 antog Regionstyrelsen en strategi – ngsiktigt barn och ungdomsarbete i Gävleborg. Genom ett långsiktigt, strategiskt arbete med att utveckla barn och ungas inflytande i de stora samhällsfrågorna, och deras entreprenöriella kompetenser – säkrar vi framtiden för Gävleborg. Därav denna strategi som gäller samtliga barn och unga i Gävleborg, (0-25 år).

Att öka ungas inflytande är en metod för en hållbar tillväxt i Gävleborg. Att unga känner sig delaktiga i vårat samhälle - att de kan påverka sin egen situation, men också samhällets utveckling, är viktiga hörnstenar i ett långsiktigt tillväxtarbete. Unga i Gävleborg ska ses som resurser och användas som experter på vad de faktiskt är experter på – hur det är att vara ung i Gävleborg.

Kontakt

Elin Sundgren
Utvecklingsstrateg, Region Gävleborg

072-7335833
elin.sundgren@regiongavleborg.se

Besöksadress
Ruddammsgatan 30 2 tr, Gävle

Postadress
Region Gävleborg
Box 834
801 30 Gävle

Hemsida klicka här