Trampolinen

Dagens samhälle kräver allt mer självständiga och kreativa människor som på bästa sätt kan
klara av denna snabba utveckling och de förändringar som sker på kort tid.

I Gävleborgs län finns det en mängd olika verksamheter som har till syfte att stärka och träna detta
hos barn och ungdomar från förskoleålder upp till 25 års ålder. Trampolinen syftar till att samordna
dessa verksamheter som verkar för utvecklande av entreprenörskap, innovativt tänkande samt ökar
intresset för naturvetenskap och teknik hos unga medborgare i Gävleborgs län.

Kontakt

Elin Sundgren
Utvecklingsstrateg, Region Gävleborg

072-7335833
elin.sundgren@regiongavleborg.se
elin.sundgren@trampolinen.com

Besöksadress
Ruddammsgatan 30 2 tr, Gävle

Postadress
Region Gävleborg
Box 834
801 30 Gävle

Hemsidan klicka här