Föreningen Rektorsakademien

 

Den ideella föreningen Rektorsakademien vision utgår från ledarskapet. Vi vill arbeta för ett ledarskap som tar ansvar och vill vara med och skapa goda förutsättningar för kommande generationer. Ett ledarskap som inser fördelarna med en ökad förståelse och samverkan mellan arbetsliv och skola för att klara framtidens samhälleliga utmaningar. Genom att fokusera, stärka och inspirera ledarskapet vill Rektorsakademien verka för ett samhälle där människans olika kompetenser uppmärksammas, uppmuntras och utvecklas.

Kontakt

Anna Fredqvist
Projektledare, Teach for Sweden

08- 23 10 90 el 070-68 07 029
anna@rektorsakademien.se

Postadress
Föreningen Rektorsakademien
Box 1380
111 93 Stockholm

Besöksadress
Föreningen Rektorsakademien
Sveavägen 34
111 93 Stockholm

Hemsida klicka här