Lindesberg – Nora – Kopparberg

Entreprenörskap i skolan – Lindesberg – Nora – Kopparberg
med stöd av Bergslagens Sparbank

                  

 

Vi vill få elever att se sin framtid i Bergslagen – i arbete eller eget företag
-     Vi behöver bättre ta tillvara på den nyfikenhet, kreativitet och företagsamhet som finns hos våra ungdomar.
-          Vi behöver fler entreprenörer i våra kommuner.
-          Vi behöver fler unga, som kan leva och verka i våra kommuner.
-          Vi behöver bli bättre på samverkan mellan näringsliv – skola – kommun

Det handlar om en långsiktig strategi!

Nyckelord:
-          långsiktighet och struktur
-          inspirera och stärka
-          mätbara resultat

Projektperioden: 1 augusti 2011 – 31 mars 2015

Projektledare: Johanna Berg och Klas Brynte

Målgrupp: Alla barn och ungdomar som bor i Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommuner

Kontakt

Johanna Berg
0587-811 47
johanna.berg@nora.se

Klas Brynte
0587-811 43
klas.brynte@nora.se