Skolsamverkan

 

 

 

 

 

 

Arbetar genom egna initiativ samt befintliga projekt och satsningar för att höja kvaliteten i skolans studie – och yrkesvägledning och öka samverkan Skola – Arbetsliv.

Är ni en skola, kommun eller region som vill utveckla eller förbättra er studie – och yrkesvägledning och öka samverkan Skola – Arbetsliv? Ring så pratar vi!

Kontakt

Gabriella Holm
Projektledare Skolsamverkan

gabriella@skolsamverkan.se
+46 70 615 30 16
www.skolsamverkan.se