Definition – entreprenörskap i skolan

  NELIS utvecklingsområden ligger i linje med Skolverkets definitioner av begreppet entreprenörskap i skolan.

  • Entreprenörskap enligt den breda definitionen = entreprenöriellt lärande: Utveckla kreativitet, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling, är utgångspunkt för hur entreprenörskap uttrycks i förskolans och grundskolans läroplan, gymnasiets examens mål och i en del av gymnasiets ämnesplaner.
  • Entreprenörskap enligt den smala definitionen = entreprenörskap och företagande: Eleverna lär sig mer om att driva företag och projekt samt om företagens roll i samhället.