VAD ska göras i skolan?

Det handlar om att fostra barn och ungdomar så att de kan skapa och våga, i livets alla delar. Så väl jämställdhet som entreprenörskap handlar om att bryta traditionella mönster och komma igång med att tänka och arbeta på ett nytt sätt. Det handlar om ett lärande där eleven tillåts ta risker, får vara kreativ, nyskapande och handlingskraftig, får samarbeta och använda sig av nätverk och att kunna se möjligheter istället för problem. // ..Att lära sig lära och ha makten över sitt eget lärande fostrar konstruktiva, engagerade och reflekterande medborgare ..// (SOU 1997:108).