VARFÖR entreprenörskap i skolan?

Förändringstakten i det nutida samhället ökar dramatiskt och därmed får entreprenöriella kompetenser hos medborgarna en allt större betydelse för vår fortsatta välfärd.

Länge har framgångsfaktorerna hos individen och organisationen legat i att veta mer än andra. Idag ligger framgången i att lära sig att lära, vara flexibel, kreativ och kunna ta initiativ till goda samarbeten.

Det handlar om att regelbundet möta nya utmaningar och finna nya lösningar i ett samhälle som drivs framåt av människor som ser sammanhang och verkar i nätverk där man kopplar ihop kompetenser och resurser till en kreativ lösning.