Lärande exempel

Kommuner

Lärande exempel i Söderhamn

1 Lärande exempel i ENTRIS 2.0 kommunförbundet Skåne

2 Lärande exempel ENTRIS 2.0 kommunförbundet Skåne

Forskning

Skapa och våga 

 

Comments

  1. Projekt Drivkraft Söderhamn utvecklar entreprenörskap i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan inom tre områden:
    - entreprenöriellt lärande som ett pedagogisk förhållningsätt i lärande
    - kunskap om arbetsliv/närsamhälle
    - kunskap om eget företagande
    Via länken kommer du till den del av hemsidan som via film påvisar moment i entreprenöriellt lärandeprocessen.