Söderhamns kommun

Entreprenöriellt lärande, arbetsplatsförlagt lärande och entreprenörskapsträning. Drivkraft Söderhamn ger skolans personal stöd och inspiration för att leda utvecklingen i att träna barns och ungdomars kompetenser i det “nya” samhället. Det handlar om att fostra barn och ungdomar så att de kan skapa och våga, i livets alla delar. Entreprenörskap löper som en röd tråd genom all utbildning. Entreprenörskap är ett förhållningssätt till varandra, till lärande och till livet. Det är inte ett ämne, det ska in överallt i undervisningen. Eleverna skall från förskolan och genom alla skolstadier vara entreprenör i sitt eget lärande och i sitt eget liv. Så väl jämställdhet som entreprenörskap handlar om att bryta traditionella mönster och komma igång med att tänka och arbeta på ett nytt sätt.

Drivkraft Söderhamn är leadpartner för ECECC-projektet
(Embedding a Culture of Enterprice and Creativity in Curriculum) 2010-2012 - ett EU projekt inom Lifelong learning programme.
I projektet samverkar partners från Tjeckien, Storbritannien och Italien om entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i utbildningssystem. Vill du veta mer kontakta sven-olof.larsson@soderhamn.se

Kontakt

Bibbi Lodmark
Projektledare, Drivkraft Söderhamn

0270-758 92 el 070-191 25 05
birgit.lodmark@soderhamn.se

Postadress
Drivkraft Söderhamn
Barn- och utbildningsförvaltningen
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Hemsida klicka här