Om Nelis

Nelis står för; Nätverket för Entreprenöriellt lärande i skolan.

Entreprenörskap i förskolan, grundskolan och gymnasiet är ett pedagogiskt förhållningssätt i lärande lika mycket som det är en kunskap om arbetsliv och egenföretagande. Det handlar om att bejaka och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Fler ungdomar som lämnar gymnasiet ska uppleva att de fortfarande vill kan och vågar påverka sin egen framtid och samhällsutvecklingen i stort.

NELIS första träff ägde rum våren 2009 och syftet med nätverket är att skapa ett forum på nationell nivå för att driva arbetet med entreprenörskap i skolan framåt. Innehållet i nätverket bygger på allas delaktighet och fokus ligger på erfarenhetsutbyte. NELIS träffas en gång per termin, alltid på ny ort i Sverige

Har du en organisation, verksamhet eller ett projekt som överensstämmer med NELIS tankar så hör gärna av dig. Vi vill gärna byta erfarenheter med dig och din organisation.