Framtidsfrön

 

FramtidsFrön arbetar med entreprenörskap i grundskolan. Vi erbjuder utbildningar i entreprenöriellt lärande och konkreta verktyg och som möjliggör för lärare att på ett enkelt sätt komma igång med praktiskt entreprenörskapsarbete. Vi kopplar alla våra utbildningar och verktyg till skolans läroplan. Med hjälp av FramtidsFrön kan skolan arbeta tematiskt med samverkan skola/näringsliv, träna på att driva företag, producera egna radioprogram, arrangera utställningar, uppfinna egna lösningar med mera.

Precis som Skolverket anser vi att entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om eget företagande. Det handlar om att bejaka och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende.Verksamheten bedrivs i föreningsform där kommuner och skolor kan söka medlemskap. FramtidsFröns verksamhet finns spridd över hela landet och representeras av två regionkontor i östra och västra Sverige.

Läs mer om FramtidsFrön och vår verksamhet på www.framtidsfron.se