Kontakt

Vill du veta mer om nätverket Nelis kan du vända dig till någon av följande personer

Anna Fredqvist
Föreningen Rektorsakademin
070-680 70 29
anna@rektorsakademin.se 

Gabriella Holm
Skolsamverkan
070-615 30 16
gabriella@skolsamverkan.se

Ingela Ernestam
Enterprising SELF Regionförbundet &
Entreprenörskap i skolan Örebro kommun
070-321 63 52
ingela.ernestam@regionorebro.se

Elin Sundgren
Region Gävleborg
072-7335833
elin.sundgren@regiongavleborg.se

Vill du veta mer om respektive region, kommun, skola eller verksamhet så hittar du kontaktuppgifterna under varje undersida.