Går det att anpassa utbildningsväsendet till den framtida arbetsmarknadens behov?

Så var det dags för årets största, nationella, arbetsmarknadskonferens för studie – och yrkesvägledare.  SyvBarometern 2011 visade på tydliga kompetensutvecklingsbehov kring dessa frågor. Sprid i era syv-nätverk & läs mer på www.storaarbetsmarknadsdagen.se.

Konferens: För studie – och yrkesvägledare som vill skaffa sig mer kunskap och material kring arbetsliv, arbetsmarknad, kompetensbehov, branscher och eget företagande.

Tid & Plats: Stockholm 24 maj. Essinge konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen.

Medverkande: Kom och lyssna till arbetsmarknadens intressenter, branscher och företrädare för Arbetsförmedling, Skolverk och Departement!

Varmt välkomna!

Gabriella Holm

projektledare

Skolsamverkan AB

gabriella@skolsamverkan.se

+46 70 615 30 16

www.skolsamverkan.se