Nästa Nelis träff

Den 25-26 september är det dags för nästa träff i nätverket Nelis. Denna gång blir vi i Skåne. Mer information och inbjudan hittar du här.

Om du vill se vad som diskuterats på tidigare Nelis träffar så hittar du detta här